Zasiedzenie jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów nabycia nieruchomości. Proces ten jest możliwy w przypadku, gdy nabywca posiada nieruchomość od określonego czasu, a właściciel nie jest znany. W takim wypadku, w celu uzyskania tytułu własności, nabywca może...