Zasiedzenie jest coraz bardziej popularną doktryną prawną praktykowaną współcześnie w wielu krajach. Polega na przeniesieniu własności nieruchomości bez pisemnej lub ustnej umowy. Zasadniczo można uzyskać tytuł własności do kawałka ziemi lub przedmiotu, po prostu go...