Zasiedzenie jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów nabycia nieruchomości. Proces ten jest możliwy w przypadku, gdy nabywca posiada nieruchomość od określonego czasu, a właściciel nie jest znany. W takim wypadku, w celu uzyskania tytułu własności, nabywca może złożyć wniosek o zasiedzenie w sądzie. Prowadzenie sprawy o zasiedzenie jest procesem czasochłonnym i skomplikowanym. Wymaga on od nabywcy posiadania dokładnej wiedzy na temat przepisów prawnych, a także środków finansowych na poniesienie kosztów procesu.

Porozmawiajmy - Zadzwoń