Sąd może przyznać prawo do zasiedzenia na podstawie art. 1091 kodeksu cywilnego. Prawo to przysługuje osobie, która faktycznie i prawnie posiada nieruchomość. Nieruchomość taka może być własnością osoby fizycznej lub prawnej. Prawo do zasiedzenia przysługuje także...