Osoba, która składa wniosek o zasiedzenie, musi wykazać, że posiada tytuł prawny do nieruchomości oraz że nie użytkuje jej odpowiednio. Wniosek o zasiedzenie jest rozpatrywany przez sąd w ramach postępowania cywilnego. Osoba, która składa wniosek o zasiedzenie, musi...