Aby uzyskać prawo do zasiedzenia, należy prowadzić sprawę w sądzie. Wniosek o zasiedzenie można złożyć w każdym sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Proces ten jest stosunkowo prosty i można go prowadzić bez pomocy adwokata. Pierwszym krokiem w...