Aby uzyskać prawo do zasiedzenia, należy prowadzić sprawę w sądzie. Wniosek o zasiedzenie można złożyć w każdym sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości. Proces ten jest stosunkowo prosty i można go prowadzić bez pomocy adwokata.

Pierwszym krokiem w procesie jest złożenie wniosku o zasiedzenie w sądzie. Wniosek ten musi zawierać podstawowe informacje osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres i data urodzenia, a także informacje o nieruchomości, takie jak jej adres, powierzchnia i rodzaj. Po złożeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o rozpoczęciu postępowania.

Następnym krokiem jest ustalenie, czy istnieje właściciel nieruchomości. Aby to zrobić, sąd może wezwać strony do przedstawienia dowodów własności nieruchomości. W przypadku braku dowodów własności sąd może wezwać strony do przedstawienia dowodów posiadania nieruchomości.

Po ustaleniu, że nieruchomość nie ma właściciela, sąd może ją przydzielić osobie, która ją zasiedla. Aby to zrobić, sąd wydaje orzeczenie o przydzieleniu nieruchomości. Orzeczenie to jest ostateczne i niepodważalne.

Porozmawiajmy - Zadzwoń