Prawo to można nabyć wyłącznie przez osobę fizyczną, która jest właścicielem nieruchomości. Prawo to nie przysługuje osobom prawnym ani jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Prawo to przysługuje wyłącznie osobie fizycznej, która jest właścicielem nieruchomości, a nie osobie, która jest właścicielem praw do nieruchomości. Prawo to nie przysługuje osobie, która nabyła nieruchomość w drodze dziedziczenia.

Prawo to nabywa się przez 10 lat, jeżeli nie jest ono własnością państwa lub jakiejkolwiek innej osoby. Prawo to nazywane jest prawem pierwokupu. Osoba, która chce nabyć prawo do nieruchomości musi wykazać, że jest właścicielem tej nieruchomości i że użytkuje ją przez okres 10 lat.

Porozmawiajmy - Zadzwoń