Zasiedzenie jest prawnym tytułem do nieruchomości, który można uzyskać, jeśli posiada się ją i użytkuje przez okres 10 lat. Aby mieć prawo do zasiedzenia, należy udowodnić, że nieruchomość jest użytkowana w sposób ciągły, nieprzerwany i wyłączny. Jeśli właściciel nieruchomości dowie się o zasiedzeniu i zgłosi się po nią, można ją utracić.

Porozmawiajmy - Zadzwoń