Osoba która korzysta z lokalu bez własnego tytułu prawnego, może ubiegać się o uzyskanie prawa do niego poprzez zasiedzenie. Zasiedzenie to nic innego jak użytkowanie nieruchomości przez określony czas, który jest określony w ustawie. Prawo do lokalu można uzyskać po upływie 5 lat, a w przypadku nieruchomości rolnej – po upływie 10 lat.

Aby uzyskać prawo do lokalu niezbędne jest, aby był on użytkowany w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres 5 lub 10 lat. Prawo do lokalu nie przysługuje osobie, która korzysta z niego wyłącznie okresowo, np. wakacyjnie.

Osoba ubiegająca się o prawo do lokalu musi wykazać, że korzysta z niego wyłącznie na potrzeby własne i nie jest wynajmowana. Wynajem lokalu w trakcie trwania okresu zasiedzenia unieważnia prawo do lokalu.

Prowadzenie spraw o zasiedzenie w sądzie

Osoba ubiegająca się o prawo do lokalu może udać się do sądu w celu uznania jej prawa do lokalu. Powództwo o uznanie prawa do lokalu może być wniesione w każdym momencie, niezależnie od tego, czy upłynął już 5-, czy 10-letni okres zasiedzenia.

Warto pamiętać, że w przypadku nieruchomości rolnej, prawo do lokalu można uzyskać tylko wtedy, gdy rolnik ma status osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą.

Porozmawiajmy - Zadzwoń