Osoba która korzysta z lokalu bez własnego tytułu prawnego, może ubiegać się o uzyskanie prawa do niego poprzez zasiedzenie. Zasiedzenie to nic innego jak użytkowanie nieruchomości przez określony czas, który jest określony w ustawie. Prawo do lokalu można uzyskać po...