Uzyskiwanie prawa do lokalu przez zasiedzenie

Osoba która korzysta z lokalu bez własnego tytułu prawnego, może ubiegać się o uzyskanie prawa do niego poprzez zasiedzenie. Zasiedzenie to nic innego jak użytkowanie nieruchomości przez określony czas, który jest określony w ustawie. Prawo do lokalu można uzyskać po...

Prowadzenie spraw o zasiedzenie

Zasiedzenie jest jednym z najczęściej spotykanych sposobów nabycia nieruchomości. Proces ten jest możliwy w przypadku, gdy nabywca posiada nieruchomość od określonego czasu, a właściciel nie jest znany. W takim wypadku, w celu uzyskania tytułu własności, nabywca może...

W Polsce obowiązuje prawo do zasiedzenia. Prowadzenie spraw o zasiedzenie wymaga wniesienia odpowiedniego wniosku do sądu. Sprawy o zasiedzenie rozstrzygane są przez sądy powszechne. Wniosek o zasiedzenie może złożyć każdy, kto ma interes prawny w sprawie. Interes prawny musi być jednak uzasadniony.

Sąd może przyznać prawo do zasiedzenia na podstawie art. 1091 kodeksu cywilnego. Prawo to przysługuje osobie, która faktycznie i prawnie posiada nieruchomość. Nieruchomość taka może być własnością osoby fizycznej lub prawnej. Prawo do zasiedzenia przysługuje także...
Porozmawiajmy - Zadzwoń