W sprawach dotyczących nabycia nieruchomości przez zasiedzenie krąg uczestników postępowania obejmuje wyłącznie osoby, których prawa mogą być bezpośrednio dotknięte wynikiem postępowania. Takie stanowisko zostało potwierdzone w najnowszym orzeczeniu Sądu Najwyższego....