Zasiedzenie jest coraz bardziej popularną doktryną prawną praktykowaną współcześnie w wielu krajach. Polega na przeniesieniu własności nieruchomości bez pisemnej lub ustnej umowy. Zasadniczo można uzyskać tytuł własności do kawałka ziemi lub przedmiotu, po prostu go zajmując. Koncepcja opiera się na łacińskim słowie „usucapio”, które oznacza posiadanie jako tytuł. Zasiedzenie jest również znane jako zasiedzenie i tworzy skuteczny system usuwania spornych tytułów lub praw własności, gdy zawiodły wszystkie inne metody prawne. Doktryna ta umożliwia jednostkom posiadanie i uzyskiwanie własności nieruchomości, nawet jeśli pierwotnie jej nie posiadała, poprzez długoterminowe fizyczne zajmowanie, zapewniając w ten sposób pewność w sporach o ziemię ze względu na jej trwałość i ostateczność, w konsekwencji unikając sytuacji spornych i zapobiegając niepewności co do jakiejkolwiek nieruchomości transakcji w przyszłości.

Zasiedzenie jest pojęciem prawnym, które polega na nabyciu własności nieruchomości bez wyraźnych umów lub transakcji z byłym właścicielem. Zwykle ma to miejsce, gdy ktoś zajmował kawałek ziemi lub przedmiot przez długi czas, a pierwotny właściciel albo się przeniósł, jest nieznany, albo zmarł. W takich okolicznościach zasiedzenie może stać się ważne dla ustalenia prawowitych właścicieli i ułatwienia dochodzenia prawowitych roszczeń do gruntu lub mienia. Ponieważ zasiedzenie ma zastosowanie w poszczególnych przypadkach i nie wiąże się z żadną jawną umową między dwiema stronami, to w dużej mierze do sądu należy podjęcie świadomej decyzji po przeanalizowaniu wszystkich istotnych czynników dotyczących tego, kto posiada prawo do części nieruchomości.

Adwokat Kielce Prawnik Kielce
Kancelaria Prawna Kielce
Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Krakowiak
ul. Świętego Leonarda 1/28
25-311 Kielce
krakowiak.radoslaw@gmail.com
Tel. 535 866 000

Porozmawiajmy - Zadzwoń