Zasiedzenie to prawo do nabycia nieruchomości przez osobę, która posiada ją w użytkowaniu wieczystym lub własnością osobistą przez okres 10 lat. Prowadzenie sprawy o zasiedzenie jest skomplikowane i czasochłonne, dlatego też warto jest skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

W pierwszej kolejności należy udowodnić, że faktycznie posiada się nieruchomość od 10 lat. Można to zrobić poprzez przedstawienie dokumentów, takich jak akt notarialny, wyciągi z księgi wieczystej lub inne. Kolejnym krokiem jest udowodnienie, że nieruchomość jest faktycznie użytkowana przez daną osobę. W tym celu można przedstawić zeznania świadków, rachunki za media czy inne.

Jeżeli sąd uzna, że powyższe warunki zostały spełnione, następuje wydanie orzeczenia o nabyciu nieruchomości przez osobę, która prowadziła sprawę. Warto pamiętać, że istnieje możliwość odwołania się od takiego orzeczenia.

Porozmawiajmy - Zadzwoń