Zasiedzenie jest jedną z metod ustanowienia prawa własności nieruchomości. Jest to także jedna z metod ustanowienia prawa do użytkowania wieczystego gruntu. Prawo to można uzyskać poprzez użytkowanie nieruchomości przez okres 10 lat lub poprzez prowadzenie na niej działalności gospodarczej przez okres 5 lat.

Osoba, która chce uzyskać prawo własności nieruchomości na podstawie zasiedzenia, musi złożyć wniosek do sądu. Wniosek taki musi zawierać informacje o tym, kto jest obecnym właścicielem nieruchomości, a także o tym, kto ją zasiedla. Wniosek musi także zawierać informacje o tym, jak długo osoba, która go składa, zamieszkuje na nieruchomości.

Sąd może uznać prawo własności nieruchomości na podstawie zasiedzenia tylko wtedy, jeśli uzna, że osoba, która ją zasiedla, ma intencję stałego zamieszkania na niej. Sąd może także uznać prawo własności na podstawie zasiedzenia tylko wtedy, jeśli uzna, że właściciel nieruchomości jest jej faktycznym opiekunem.

Porozmawiajmy - Zadzwoń