Prowadzenie sprawy o zasiedzenie w sądzie może być czasochłonne i kosztowne. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Naczelną Radę Adwokacką, średni czas trwania postępowania o zasiedzenie wynosi ponad 2 lata. Ponadto, w przypadku wygranej sprawy, koszty sądu mogą sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Jednakże, prowadzenie sprawy o zasiedzenie w sądzie może być konieczne w sytuacji, gdy użytkownik wie, że jest właścicielem nieruchomości, ale nie może udowodnić tego faktu w inny sposób. W takim przypadku, jedynym sposobem udowodnienia własności nieruchomości jest wniesienie sprawy o zasiedzenie do sądu.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku prowadzenia sprawy o zasiedzenie, istnieje ryzyko, że strona przeciwna także będzie chciała udowodnić swoją własność nieruchomości. W takiej sytuacji, czas trwania postępowania może się wydłużyć, a koszty sądu mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Porozmawiajmy - Zadzwoń